Alimenty na byłego małżonka

Monika Zawiejska        02 czerwca 2016        Komentarze (0)

Alimenty na byłego małżonka to temat często podejmowany przez moich klientów podczas porad w kancelarii, a więc dziś parę wskazówek odnośnie powyższego.

W praktyce sądowej spotykam się najczęściej ostatnimi czasy z sytuacją w sprawach rozwodowych, kiedy żądanie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka pojawia się i współtowarzyszy żądaniu rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy.

Jeżeli finalnie, po bardziej lub mniej krwawej batalii w sądzie Twój małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie Twojej sytuacji materialnej jako małżonka niewinnego, to sąd na Twoje żądanie może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania Twoich usprawiedliwionych potrzeb, chociażbyś nie znajdował się w niedostatku.

Od razu radzę Ci też, aby się do tego dobrze przygotować i zrobić solidne zestawienie swoich kosztów utrzymania, poparte fakturami, rachunkami, zaświadczeniami od lekarza o stanie zdrowia itd. Nie zbieraj paragonów zakupów spożywczych, bo wyprowadzisz tylko sąd z równowagi, a skład orzekający i tak nie będzie dochodził, kto zjadł kilogram żółtego sera….

W jednej ze spraw powódka zadeklarowała konieczność zakupu miesięcznie 50 bochenków chleba, przedstawiając jako dowód paragony. Pismo czytałam kilkukrotnie, aby mieć pewność, że to jednak nie moja gwałtowna ułomność wzroku. Żeby była jasność: pani nie prowadziła hotelu ani stołówki, ale mieszkała z jedną, dorosłą już, pracującą córką stron. Szczyptę pikanterii wniósł również załączony do pisma paragon na zakup piły tarczowej oraz „przedłużki wideł do wózka widłowego”…

W zakresie punktu „wyżywienie” raczej kieruj się wskazówką, że obowiązują zasady doświadczenia życiowego. Sędzia też człowiek i robi zakupy spożywcze, więc ma orientację, jak wyglądają uśrednione koszty zawartości twojej lodówki.
Wykładnia przesłanki „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego” polega na porównaniu każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, które by istniało, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo.
Co ważne i istotne dla Ciebie – pogorszenie Twojej sytuacji materialnej musi być skutkiem samego rozwodu, a nie innych okoliczności czy zdarzeń.
Sąd może orzec – należy pamiętać zatem, że orzeczenie wyłącznej winy jednego z małżonków nie powoduje automatycznie przyznania alimentów drugiemu z małżonków.

Czy i kiedy powinieneś ucieszyć się, a następnie pogratulować byłemu małżonkowi decyzji o powtórnym ożenku?

Jeśli znalazłeś się po drugiej stronie barykady i płacisz alimenty swojej byłej „połówce pomarańczy”, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość: obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez Twojego byłego małżonka nowego małżeństwa.

Natomiast pamiętaj jednak, że pozostawanie Twojego byłego, uprawnionego do alimentacji małżonka w konkubinacie nie jest ustawową przesłanką wygaśnięcia wobec niego obowiązku alimentacyjnego, którym jesteś wobec niego obciążony.

Jeśli jesteś zobowiązany do alimentów i nie zostałeś uznany za winnego rozkładu pożycia, to obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: monika.zawiejska@adwokat.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: