Były małżonek uchyla się od alimentów

Monika Zawiejska        14 lipca 2016        Komentarze (0)

Były małżonek nagminnie uchylający się od alimentów to zjawisko dość popularne w narodzie. Jakie są skutki i co z tym można zrobić ?

Oczywistą sprawą jest, że niepłacenie alimentów skutkuje tym, że osoba do nich uprawniona zostaje pozbawiona środków do życia, do zaspokojenia swoich uzasadnionych potrzeb. Oprócz sugerowanej, krajoznawczej wycieczki do komornika w celu egzekucji należnych alimentów, warto wiedzieć, że uporczywe uchylanie się od alimentacji jest czynem zabronionym w rozumieniu Kodeksu karnego.

Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego obowiązku alimentacyjnego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pamiętaj, że jest to przestępstwo ścigane na wniosek, to znaczy, że dopóki Ty sam/sama jako pokrzywdzony albo na przykład organ pomocy społecznej (czyli np. MOPS, GOPS) nie wystąpicie z wnioskiem o ściganie, dłużnikowi alimentacyjnemu nie będzie realnie groziła żadna odpowiedzialność karna.

Przepis ten dotyczy sytuacji, kiedy zobowiązany do płacenia alimentów ma ku temu realne, faktyczne możliwości, a pomimo tego nie płaci zasądzonych alimentów celowo, z premedytacją.

Uchylanie się od płacenia alimentów musi być uporczywe, czyli musi być powtarzającym się zachowaniem w pewnym dłuższym okresie czasu. Dla przykładu, zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego niepłacenie alimentów przez 2 miesiące nie jest jeszcze wystarczające do tego, by nazwać je uporczywym.

Za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego nie zostanie uznane także np. przesyłanie dziecku kwot niższych niż te, które wynikają z wyroku czy z ugody sądowej.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Zawiejska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Zawiejska z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem monika.zawiejska@adwokat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: