Zabawa w kotka i myszkę, czyli czas na alimenty od dziadków…

Monika Zawiejska        22 lipca 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu rozmawiałam z moją koleżanką po fachu z Wielkiej Brytanii o dwóch sprawach rodzinnych rodaków, którzy na emigracyjnej fali pojawili się w Anglii, co spowodowało u ich małżonków, delikatnie rzecz ujmując, zmianę perspektywy w postrzeganiu dotychczasowych relacji. Po omówieniu spraw rozmowa zeszła w którymś momencie na temat egzekwowania alimentów w obu naszych pięknych krajach.

Muszę przyznać, że Emma bardzo mnie zaskoczyła twierdzeniem, że w Wielkiej Brytanii ściągalność alimentów sięga aż 80 %.

W Polsce komornikom udaje się wyegzekwować zaledwie 10- 15 %.

Jak zatem zmusić zobowiązanego do płacenia alimentów? O kilku sposobach możesz przeczytać w moich poprzednich postach. Co można jednak jeszcze zrobić, gdy nadal jest problem z egzekucją alimentów?

Pozwać o alimenty dziadków.

Są sytuacje, gdy rodzic nie wywią­zuje się z obo­wiązku pła­ce­nia świad­czeń na rzecz dziecka, wówczas tym obo­wiąz­kiem mogą zostać obcią­żeni dziad­ko­wie dziecka — jako zobo­wią­zani w dal­szej kolejności.

Muszę przyznać, że w wielu przypadkach taka inicjatywa okazała się bardzo skuteczna wobec rodzica, który ewidentnie uchylał się od płacenia alimentów. Dzieje się tak może częściowo z tego powodu, że złożenie pozwu przeciwko dziadkom wpływa w ten, czy inny sposób na wzajemne relacje z ich własnym, dorosłym już dzieckiem, które uchyla się od regulowania swoich zobowiązań.

Jeśli zatem rodzic nie płaci na rzecz dziecka zasą­dzo­nych ali­men­tów, można wystą­pić prze­ciwko dziad­kom o dostar­cze­nie środ­ków utrzy­ma­nia i wycho­wa­nia. W tym celu musisz wnieść pozew do sądu rodzin­nego.

Sąd, ustalając ali­menty od dziad­ków, bie­rze pod uwagę uspra­wie­dli­wione potrzeby dziecka i mająt­kowe, zarobkowe moż­li­wo­ści dziad­ków.

Pamiętaj, że obowiązek alimentacyjny dziadków nie polega jedynie na fizycznym „płaceniu pieniędzy na dziecko”. Może on też być realizowany poprzez osobiste starania przy wychowywaniu dziecka. Poza tym dziadkowie mają obowiązek świadczyć w granicach potrzeb nie zaspokojonych przez zobowiązanych w pierwszej kolejności – rodziców.

Alimenty od dziadków nazywane są tzw. alimentami uzupełniającymi. Nie jest więc uzasadnione twierdzenie, że alimentów od dziadków można żądać w oparciu o takie same okoliczności, jak od rodziców.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Zawiejska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Zawiejska z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem monika.zawiejska@adwokat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: