Rozwód z obcokrajowcem spoza UE

Monika Zawiejska        07 czerwca 2016        Komentarze (0)

Jeśli planujesz rozwód z obcokrajowcem spoza UE, to zasadą jest, że sprawę można wytoczyć przed sąd polski, jeżeli twój małżonek – pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Polsce.
Oprócz tego w sprawach rozwód, w sprawach o podział majątku, o ustanowienie rozdzielności majątkowej sądy polskie mogą orzekać także wtedy, gdy:
1)   oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Co dla Ciebie istotne:
Prawo nie wymaga, aby oboje małżonkowie zamieszkiwali bądź też przebywali w tym samym miejscu. Tam, gdzie mowa jest o obojgu małżonkach, wystarczającym kryterium do stwierdzenia jurysdykcji sądu polskiego jest okoliczność, że dla każdego z nich miejsce to znajduje się po prostu na terytorium Polski.
2)   małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce
3)   małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce
4)   oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Zawiejska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Zawiejska z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem monika.zawiejska@adwokat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: