Wycena nieruchomości w podziale majątku – sześć najczęściej zadawanych pytań

Monika Zawiejska        11 marca 2019        Komentarze (0)

            W sądzie jest już twoja sprawa o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi dom lub mieszkanie? W takim razie pewnie nie ominie Cię sposobność  spotkania z biegłym z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości. Chciałbyś wiedzieć kiedy, jak i za ile? Poniżej odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane w związku z opinią biegłego z tego zakresu.

  •    Czy przy podziale majątku opinia biegłego wyceniającego nieruchomość jest niezbędna?

Nie jest, o ile jesteście zgodni co do wartości nieruchomości wchodzącej w skład Waszego majątku. Jeśli sztuka wypracowania porozumienia w tym zakresie Wam się uda, nie będzie odkrywczym stwierdzenie, że oszczędzicie pieniądze i czas.

  •        Ile to kosztuje?

Wszystko zależy od nakładu pracy biegłego i tego, jak wiele pracy włoży w przygotowanie opinii. Jeżeli biegły będzie rzetelny, a w sprawie nie zachodzi konieczność wyceniania nakładów, licz się z wydatkiem rzędu 1.500 – 2.500 zł. Jeśli biegły będzie wyceniał też nakłady, może to być nawet 6.000 zł albo i więcej. Pamiętaj, że biegłemu przysługuje też wynagrodzenie za stawiennictwo w sądzie, więc jeżeli w opinii nie ma nic, do czego mógłbyś mieć zastrzeżenia, zastanów się, czy warto ją kwestionować.

  •       Jak odbywa się sporządzanie opinii?

Biegły przyjeżdża na miejsce, żeby dokonać oględzin nieruchomości i dokonać pomiarów. Zazwyczaj żąda od stron również dokumentów, których nie znalazł w aktach sprawy np. dziennika budowy. Pamiętaj, że wraz ze zleceniem opinii, biegły otrzymuje wszystkie tomy akt dotyczące postępowania. Będzie miał więc dostęp do faktur VAT za zakupione materiały budowlane, czy załączonych do pism sądowych umów z wykonawcami.

  •       Czy zostanę powiadomiony o oględzinach nieruchomości?
    Powinieneś. Jeżeli w sprawie masz pełnomocnika, to on w Twoim imieniu może otrzymać zawiadomienie. Możesz nie stawiać się na termin oględzin, ale warto to zrobić. Lepiej trzymać rękę na pulsie i być pewnym, że Twój przeciwnik procesowy w rozmowie z rzeczoznawcą nie puścił wodzy fantazji.
  • Jak długo czeka się na opinię biegłego?

Standardowy termin zakreślany przez Sąd to 3 miesiące. W praktyce bywa bardzo różnie. Biegli są obłożeni pracą, często na wydanie opinii przyjdzie Ci czekać pół roku, a może i dłużej.

  • Na którym etapie postępowania biegły wydaje opinię?

Sąd zazwyczaj powołuje biegłych na sam koniec, kiedy świadkowie i strony są już przesłuchani. Dlaczego? Biegły wyceniając wartość nieruchomości bierze pod uwagę jej stan na chwilę ustania wspólności majątkowej. Sąd zatem musi najpierw po przeanalizowaniu wszystkich dowodów ustalić, jak wówczas wyglądała nieruchomość, czy coś się od tego czasu zmieniło, czy nie. Podobnie jest z wartością nakładów. Często Sąd wydając postanowienie o sporządzeniu opinii zakreśla biegłemu jej założenia na podstawie już poczynionych ustaleń: np. „przyjmując, że na dzień 1.10.2014 roku nieruchomość nie miała dostępu do sieci kanalizacyjnej, posiadała natomiast szambo o powierzchni…”

Biegły rzeczoznawca nie jest wyrocznią i jego opinię możesz kwestionować. To już jednak całkiem inna historia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Zawiejska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Zawiejska z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem monika.zawiejska@adwokat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: