Co Sąd zrobi za Ciebie w toku sprawy o rozwód?

Monika Zawiejska        22 czerwca 2018        Komentarze (1)

Jeśli w toku sprawy o rozwód nie korzystasz z pomocy adwokata, a wcześniej nie miałeś zbyt wiele do czynienia z sądem, rozprawa może wydawać Ci się wielką niewiadomą, rodząc obawy, czy sobie poradzisz. Poniżej parę uwag, na co możesz liczyć ze strony składu sędziowskiego i jak daleko sięga jego inicjatywa.

1. Jeśli z Twoim pismem jest „coś nie tak”, Sąd wezwie Cię do jego uzupełnienia

Chodzi o tak zwane „braki formalne”. Najczęściej spotykane to brak opłaty od pozwu, brak odpisu pozwu dla drugiej strony, brak Twojego podpisu, albo niedołączenie niezbędnych dokumentów, takich jak choćby skrócony akt małżeństwa. W wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych Sąd nakreśla rygor – czyli sankcję, która nastąpi, jeśli nie wykonasz polecenia Sądu w terminie.

2. To sąd wzywa świadków

Chociaż niedawno padły propozycje znowelizowania kodeksu tak, by to strona postępowania miała obowiązek poinformowania świadka o rozprawie, na dzień dzisiejszy to Sąd wzywa świadków do stawiennictwa na posiedzenie. W Twojej gestii pozostaje jedynie wskazanie prawidłowego imienia, nazwiska i adresu osoby, która ma być przesłuchana. Jeśli wniosek zgłosiłeś w terminie i należycie uzasadniłeś, mało prawdopodobne, by Sąd go nie uwzględnił. Pamiętaj, że przesłuchanie danej osoby na rozprawie nie wymaga jej zgody. Świadek ma obowiązek zeznawać niezależnie, czy tego chce, czy nie (chyba, że przysługuje mu prawo do odmowy składania zeznań).

3. Sąd przesłuchuje świadków

Wyzbądź się wizji rozprawy rodem z amerykańskich seriali, gdzie sędzia z pokerową twarzą wyłącznie obserwuje strony spacerujące po sali sądowej i przesłuchujące świadków. Mimo, że w teorii proces ma charakter kontradyktoryjny, co oznacza, że Sąd powinien w nim pełnić wyłącznie rolę niezależnego arbitra, w praktyce składy sędziowskie zwykle dbają o to, by przesłuchać świadka, zwłaszcza jeżeli strona występuje bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętaj, że oczywiście masz prawo do zadawania świadkowi pytań. Przyjmuje się, że w pierwszej kolejności pytania zadaje sąd, potem strona, która danego świadka wzywała, a dopiero na końcu strona przeciwna.

4. Jeśli sprawa dotyka dobra dzieci – sąd przeprowadzi dowód z urzędu

„Z urzędu”, czyli bez wniosku którejkolwiek ze stron. Jest to wyjątek od reguły, zgodne z którą Sąd jedynie wyjątkowo występuje z inicjatywą dowodową. Jeżeli jednak sprawa dotyczy dzieci, ich dobro ma pierwszeństwo nad zasadami procesowymi. Sąd, jeśli uzna to za konieczne, przeprowadzi dowód z opinii biegłego psychologa, który może wypowiedzieć się na temat tego, czy rozwód nie jest sprzeczny z dobrem dzieci, z kim dzieci powinny zamieszkiwać, jak powinny wyglądać kontakty z drugim rodzicem, czy istnieją podstawy do ograniczenia władzy rodzicielskiej itp.

O czynnościach, których z kolei Sąd nie wykona za Ciebie w toku rozprawy rozwodowej przeczytasz w artykule pt.: Czego sąd nie zrobi za Ciebie w trakcie rozwodu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: mzawiejska@mzawiejska-adwokat.pl

Wieslaw Boczulinski 29 czerwca, 2018 o 10:50

dlaczego sad wydziela kontakty dziecku ile razy i kiedy ma sie kontaktowac z rodzicem dlaczego dobro dziecka jest naruszane przez sad a moze wtym czasie i w tym okresie dziecko niechce tego kontaktu a w innym terminie a nizeli sie nazuca mechanicznie na sali sadowej.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: