Egzekucja alimentów u komornika

Monika Zawiejska        13 lipca 2016        Komentarze (0)

Egzekucja alimentów to temat, który wywołuje u moich klientów wzrost ciśnienia. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko jesteście uprawnieni do otrzymywania alimentów (np. na podstawie wyroku sądu lub ugody zawartej przed sądem), a strona zobowiązana nie płaci tych alimentów, masz kilka możliwości działania. Co powinieneś zrobić?

Tytuł wykonawczy

Podstawowym sposobem egzekucji alimentów jest wycieczka do komornika z dokumentem (tzw. tytułem wykonawczym), który stwierdza, że masz prawo do alimentów od określonej osoby. Sąd zaopatruje taki dokument w tzw. klauzulę wykonalności z urzędu – tzn. niejako z własnej inicjatywy, zatem nie musisz się o to osobiście martwić. Udajesz się po prostu z  wyrokiem bądź ugodą do komornika, a ten wszczyna odpowiednie procedury.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Do komornika zwracasz się z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Możesz udać się do tego komornika, który działa najbliżej miejsca zamieszkania Twojego lub Twojego dziecka (zależy, kto i na rzecz kogo konkretnie te alimenty ma płacić). Komornik przeprowadza odpowiednie czynności w celu ustalenia, czy dłużnik alimentacyjny posiada określony majątek, z którego można by przeprowadzić egzekucję należnych Tobie alimentów. Jeżeli w wyniku dochodzenia prowadzonego przez komornika nie zostaną ustalone dochody dłużnika ani jego majątek (z których można by skutecznie prowadzić egzekucję), komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Co ciekawe, jeżeli twój były mąż/była żona odbywa karę pozbawienia wolności, możesz złożyć wyrok/ugodę potwierdzający przysługiwanie alimentów bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać Tobie należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego.

Jeżeli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna, bo np. Twój mąż/żona nie posiada żadnego majątku, po odpowiednie świadczenie możesz zwrócić się do Funduszu Alimentacyjnego, o którym będzie mowa w kolejnych postach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: mzawiejska@mzawiejska-adwokat.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: