Podział majątku w wyroku rozwodowym

Monika Zawiejska        20 czerwca 2016        Komentarze (0)

Rozwodzisz się i chcesz „hurtowo” uregulować wszelkie sprawy ze swoim małżonkiem, również majątkowe. Jesteś więc również zainteresowany podziałem majątku już w wyroku rozwodowym. Pytanie, czy jest to możliwe?

Co do zasady rozwód i podział majątku wspólnego małżonków dokonywane są w dwóch odrębnych postępowaniach. W takiej sytuacji sprawa o rozwód toczy się przed właściwym sądem okręgowym, a następnie sprawą o podział majątku zajmuje się właściwy sąd rejonowy (oczywiście na wniosek Twój lub byłego małżonka, bo sąd nigdy nie dokonuje podziału majątku z urzędu, tzn. z własnej inicjatywy)

Jednak zgodnie z treścią art. 58 §3 Krio na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Krótko mówiąc, sąd nie dokona tu podziału majątku, gdy brak jest zgodnego projektu podziału majątku, a więc np. Twój małżonek wyraził się zdecydowanie odmiennie co do wartości kompletu filiżanek Rosenthala, Ty z kolei wbrew jego woli chciałbyś zatrzymać skórzaną kanapę i fotele kupione wspólnie w 2013 roku…

Jeśli dialog z małżonkiem jest możliwy w temacie podziału majątku i jesteście w stanie wypracować z pełnomocnikami lub bez, zgodny projekt jego podziału, zwiększa to niewątpliwie szanse na dokonanie podziału majątku jeszcze w ramach postępowania rozwodowego.

Z mojej praktyki sądowej dzieje się to jednak dość rzadko.

Jeżeli sąd uzna, że wniosek małżonków o przeprowadzenie podziału majątku przedłużyłby nadmiernie postępowanie o rozwód, pozostawia taki wniosek bez rozpoznania.

Miej świadomość, iż dokonywanie obecnie podziału majątku w wyroku rozwodowym należy do sytuacji wyjątkowych i sporadycznych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: monika.zawiejska@adwokat.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: