Rozwód bez orzekania o winie – pozew o rozwód

Monika Zawiejska        07 czerwca 2016        Komentarze (1)

Jeśli wraz z małżonkiem zgodnie dojdziesz do konkluzji, że nastąpił trwały i zupełny rozkład Waszego pożycia małżeńskiego i zgodnie interesuje Was rozwód bez orzekania o winie –  w takim przypadku sprawa może mieć swój finał już na pierwszej rozprawie w sądzie.

Zgodne żądanie małżonków nieorzekania o winie rozkładu pożycia wiąże sąd.

W tej sytuacji sąd nie musi prowadzić rozbudowanego postępowania dowodowego, ale może ograniczyć się do przesłuchania Ciebie i małżonka.

Pozew o rozwód wnosisz do Sądu okręgowego miejsca zamieszkania małżonków, opłata od pozwu to 600 zł.

Skutki nieorzekania o winie

  1. niemożność dochodzenia przez Ciebie alimentów od małżonka wyłącznie winnego, bo tu takowego nie będzie – przesłanką zasądzenia alimentów będzie w tej sytuacji musiał być niedostatek, a nie tylko istotne pogorszenie sytuacji materialnej,
  2. wyłączenie dopuszczalności ustalania winy małżonka na podstawie art. 940 k.c. przez innego spadkobiercę żądającego wyłączenia małżonka od dziedziczenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: mzawiejska@mzawiejska-adwokat.pl

kancelariagalazka 12 stycznia, 2018 o 17:23

bardzo częstym problemem podczas procesach o rozwód jest kierowanie
się emocjami… niestety trzeba mieć wtedy nerwy na wodze

Poprzedni wpis:

Następny wpis: