Rozwód w Polsce, gdy oboje mieszkacie za granicą

Monika Zawiejska        22 listopada 2017        Komentarze (0)

Kilka dni temu mój klient zapytał, czy możliwy jest rozwód w Polsce, gdy oboje mieszkają za granicą? Magda i Paweł zdecydowali, że na kilka miesięcy oboje wyjadą do pracy za granicę, bo kredyt we frankach szwajcarskich zaczął im ciążyć niczym kula u nogi. Na miejscu Paweł szybko znalazł pracę na budowie, Magda miała z tym przejściowe problemy. W końcu udało jej się zatrudnić w nadmorskiej miejscowości, kilkaset kilometrów od miejsca pracy Pawła. Oboje pracowali w systemach trzyzmianowych, również w święta i w weekendy, tak więc nie widywali się nawet przez kilka miesięcy. Małżeństwo nie przetrwało tej próby i w końcu zapadła decyzja o rozstaniu. Jak jednak wziąć rozwód, kiedy oboje nie mieszkają w Polsce?

Nawet jeśli oboje przebywacie za granicą, ale posiadacie obywatelstwo polskie – możecie wziąć rozwód w Polsce. Problematyczna może okazać się jednak kwestia, do którego sądu skierować wówczas pozew o rozwód.

Zgodnie z przepisami postępowania cywilnego w takiej sytuacji należałoby się zwrócić do Sądu Najwyższego o wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Niestety taka procedura nieco wydłuża całe postępowanie. Pomocne może jednak okazać się jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, zgodnie z którym okoliczność, że ktoś tymczasowo przebywa za granicą nie oznacza, że ma tam swoje miejsce zamieszkania. Jeżeli masz zamiar powrócić do Polski, do miejscowości, w której przebywałeś przed wyjazdem, to ta miejscowość powinna być uznawana za twoje miejsce zamieszkania. Wówczas według miejsca jej położenia powinno się określić właściwy Sąd Okręgowy.

Jeżeli skutecznie wniesiesz pozew, to postępowanie będzie się toczyć tak jak każda inna sprawa o rozwód. Pamiętaj o obowiązku osobistego stawiennictwa! Więcej o tym przeczytasz tutaj >>

Pełnomocnik

Dobrym pomysłem jest ustanowienie w Polsce pełnomocnika w osobie adwokata, czy też radcy prawnego, który na miejscu będzie czuwał, by sprawa zakończyła się pomyślnie. Jeżeli nie możesz tego zrobić, ustanów chociaż pełnomocnika do doręczeń. Może nim być ktokolwiek, kto zgodzi się, by odbierać Twoją korespondencję kierowaną przez Sąd i informować Cię o jej treści.

Jeżeli uznasz, że wolisz jednak rozwieść się za granicą, nic nie stoi temu na przeszkodzie. Pamiętaj jednak, iż wówczas dla Twojej sytuacji właściwe będzie prawo państwa obcego, w którym przebywasz. Często przepisy dotyczące rozwodu dość znacznie różnią się w innych państwach i może się okazać, że  podczas gdy w Polsce uzyskałbyś rozwód, to np. w Niemczech już niekoniecznie, bo zbyt krótko żyjecie w rozłączeniu.

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane w Polsce i podlegają jedynie rejestracji w urzędzie stanu cywilnego. W innych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie tzw. postępowania deliberacyjnego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: mzawiejska@mzawiejska-adwokat.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: