Zmiana nazwiska po rozwodzie

Monika Zawiejska        01 czerwca 2016        Komentarze (0)

Jeśli jesteś w trakcie lub już po sprawie rozwodowej i interesuje Cię zmiana nazwiska po rozwodzie, a konkretnie powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, to poniżej podam parę wskazówek w tym temacie.

Spotkałam się z przypadkiem, kiedy małżonek mojej klientki kategorycznie zażądał od niej pisemnie, że nie zgadza się, aby nadal po rozwodzie nosiła jego nazwisko i wróciła do swojego nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Otóż nie ma możliwości, aby były mąż skutecznie domagał się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo.

Jeśli jednak chcesz wrócić do swojego poprzedniego nazwiska i wyrażasz taką wolę, to masz 3 miesiące od chwili uprawomocnienia się orzeczenia wyroku rozwodowego (nie od daty jego wydania!) na to, aby złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem i zadeklarować powrót  do nazwiska, które nosiłeś/aś przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie musisz złożyć osobiście. Oświadczenie możesz złożyć wyłącznie przed kierownikiem USC lub od dnia 1.11.2015r. również przed konsulem. Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia oświadczenia. Sąd nie może również zamieścić takiego orzeczenia w samym wyroku rozwodowym. Nie możesz zatem wystąpić o zmianę nazwiska np. w trakcie trwania postępowania w sprawie o rozwód.

Nie możesz również wrócić do poprzedniego nazwiska w przypadku separacji, a nie rozwodu.

Pamiętaj, że termin 3 miesięczny jest nieprzywracalny. Jeżeli jednak już upłynął termin do złożenia oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska, możesz dochodzić zmiany nazwiska w postępowaniu administracyjnym.

Z uwag praktycznych: idąc do USC w celu złożenia w/w oświadczenia pamiętaj, aby zabrać ze sobą: 1) dowód osobisty, 2) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu małżeństwa oraz prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: monika.zawiejska@adwokat.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: