rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie – pozew o rozwód

Monika Zawiejska        07 czerwca 2016        Komentarze (1)

Jeśli wraz z małżonkiem zgodnie dojdziesz do konkluzji, że nastąpił trwały i zupełny rozkład Waszego pożycia małżeńskiego i zgodnie interesuje Was rozwód bez orzekania o winie –  w takim przypadku sprawa może mieć swój finał już na pierwszej rozprawie w sądzie. Zgodne żądanie małżonków nieorzekania o winie rozkładu pożycia wiąże sąd. W tej sytuacji sąd nie musi prowadzić rozbudowanego postępowania dowodowego, ale może ograniczyć się […]