Kurator w sprawach rodzinnych

Monika Zawiejska        06 sierpnia 2018        Komentarze (1)

Kurator to nie tylko ktoś, kto składa raz w tygodniu wizytę osobom mającym problemy z prawem. W sprawach rodzinnych możesz z nim mieć do czynienia w różnych sytuacjach i niekoniecznie oznacza to, że masz kłopoty. W jakich okolicznościach zatem spotkasz kuratora?

1. Wywiad środowiskowy

Sądy zlecają takie wywiady w sprawach o uregulowanie kontaktów lub dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej. Wywiad kuratora to dla Sądu dobry sposób, aby np. uzyskać potwierdzenie tego, że w Twoim nowym mieszkaniu są warunki lokalowe, by móc przenocować dzieci lub że nie prowadzisz zbyt rozrywkowego stylu życia. Kurator po wizycie złoży do sądu krótkie sprawozdanie, w którym opisze warunki mieszkaniowe, sytuację zawodową i materialną odwiedzonej strony, sytuację dziecka i opinie Twoich sąsiadów. Sprawozdanie z wywiadu środowiskowego nie jest doręczane stronom – jeżeli chcesz się zapoznać z jego treścią, powinieneś udać się do czytelni akt. Ewentualnie możesz poprosić, by Sąd zreferował je na najbliższej rozprawie.

2. Kurator dla nieobecnego

Bywa, że pozwany np.  w sprawie o alimenty przepadł jak kamień w wodę. Ty nie znasz adresu, Sąd nie może ustalić miejsca pobytu. Pod ostatni adres strony została wysłana nawet Policja i… nic. A wiadomo, że w takich sytuacjach nie można czekać wiecznie, by zguba się znalazła. Sąd wyznaczy wówczas kuratora dla nieobecnego, który w toku procesu będzie reprezentował interesy pozwanego, uczestniczył w rozprawach i odbierał pisma procesowe. Pamiętaj, że w sprawach o alimenty Sąd jest zobowiązany przeprowadzić dochodzenie, by ustalić adres pozwanego, a dopiero potem może ustanowić kuratora. Kurator dla nieobecnego to nie jest osoba mająca specjalne wykształcenie w tym kierunku i pełniąca zawodowo taką funkcję, choć może to być np. adwokat lub radca prawny.

3. Kurator dla małoletniego

Co do zasady rodzice są uprawnieni do reprezentowania dziecka w sądzie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jednak wyjątki od tej reguły. Rodzic nie może reprezentować swojego dziecka, kiedy po drugiej stronie sali sądowej ma zasiadać drugi rodzic (wyjątek to alimenty). Pomiędzy interesem dziecka a rodzica może czasami pojawić się konflikt interesów, stąd taka regulacja. Na kuratora dla małoletniego natkniesz się np. w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa. Tak samo, jak w przypadku kuratora dla nieobecnego, kurator dla małoletniego nie musi mieć specjalnych kwalifikacji. Jeśli sam wskażesz osobę gotową pełnić rolę kuratora dla małoletniego (np. kogoś z rodziny albo znajomego) usprawnisz i przyspieszysz proces.

4. Kurator do kontaktów z dzieckiem

Jest to kurator zawodowy, który na mocy orzeczenia Sądu ma być obecny w trakcie realizowania Twoich kontaktów z dzieckiem. Sądy decydują się na uregulowanie kontaktów  w obecności kuratora w wyjątkowych przypadkach np. gdy rodzic od dłuższego czasu nie widział dziecka i potrzeba czasu, by odbudowała się między nimi więź. Obecność kuratora w takcie odbywania kontaktów jest odpłatna, dlatego z rozwagą wnioskuj o taki sposób kontaktów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: monika.zawiejska@adwokat.pl

Anna Koziołkiewicz-Kozak 14 września, 2018 o 09:25

Mówienie o tym pierwszym punkcie jest bardzo ważne. Nauczyłam się już, by każdemu klientowi ZAWCZASU tłumaczyć, że przyjdzie do domu kurator i że jest to STANDARDOWA procedura we wszystkich sprawach dotyczących małoletnich dzieci (oprócz wskazanych przez Panią Mecenas, także we wszystkich rozwodach, jeśli są dzieci – przynajmniej w Gdańsku tak jest). Dlaczego? Ano, wizyta kuratora zazwyczaj kojarzy się źle – z kontrolą sądu w przypadku nieprawidłowości.

Pozdrawiam|!

Poprzedni wpis:

Następny wpis: