rozwód z obcokrajowcem

Rozwód z obcokrajowcem spoza UE

Monika Zawiejska        07 czerwca 2016        Komentarze (0)

Jeśli planujesz rozwód z obcokrajowcem spoza UE, to zasadą jest, że sprawę można wytoczyć przed sąd polski, jeżeli twój małżonek – pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Polsce. Oprócz tego w sprawach rozwód, w sprawach o podział majątku, o ustanowienie rozdzielności majątkowej sądy polskie mogą orzekać także wtedy, gdy: 1)   […]