Podział majątku w wyroku rozwodowym

Monika Zawiejska        20 czerwca 2016        Komentarze (0)

Rozwodzisz się i chcesz „hurtowo” uregulować wszelkie sprawy ze swoim małżonkiem, również majątkowe. Jesteś więc również zainteresowany podziałem majątku już w wyroku rozwodowym. Pytanie, czy jest to możliwe?

Co do zasady rozwód i podział majątku wspólnego małżonków dokonywane są w dwóch odrębnych postępowaniach. W takiej sytuacji sprawa o rozwód toczy się przed właściwym sądem okręgowym, a następnie sprawą o podział majątku zajmuje się właściwy sąd rejonowy (oczywiście na wniosek Twój lub byłego małżonka, bo sąd nigdy nie dokonuje podziału majątku z urzędu, tzn. z własnej inicjatywy)

Jednak zgodnie z treścią art. 58 §3 Krio na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Krótko mówiąc, sąd nie dokona tu podziału majątku, gdy brak jest zgodnego projektu podziału majątku, a więc np. Twój małżonek wyraził się zdecydowanie odmiennie co do wartości kompletu filiżanek Rosenthala, Ty z kolei wbrew jego woli chciałbyś zatrzymać skórzaną kanapę i fotele kupione wspólnie w 2013 roku…

Jeśli dialog z małżonkiem jest możliwy w temacie podziału majątku i jesteście w stanie wypracować z pełnomocnikami lub bez, zgodny projekt jego podziału, zwiększa to niewątpliwie szanse na dokonanie podziału majątku jeszcze w ramach postępowania rozwodowego.

Z mojej praktyki sądowej dzieje się to jednak dość rzadko.

Jeżeli sąd uzna, że wniosek małżonków o przeprowadzenie podziału majątku przedłużyłby nadmiernie postępowanie o rozwód, pozostawia taki wniosek bez rozpoznania.

Miej świadomość, iż dokonywanie obecnie podziału majątku w wyroku rozwodowym należy do sytuacji wyjątkowych i sporadycznych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Zawiejska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Zawiejska z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem monika.zawiejska@adwokat.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: