Podział majątku a udziały w spółce z o.o.

Monika Zawiejska        02 września 2016        Komentarze (1)

Zdarza się, że jeden z małżonków jest wspólnikiem w spółce z o.o. podobnie jak jeden z moich klientów, który zwrócił się do mnie z zapytaniem: Czy w momencie podziału majątku wspólnego  udziały w tej spółce również będą dzielone w drodze podziału majątku? I czy jest dla niego jakaś „furtka” jako małżonka – wspólnika w spółce z o.o., który będąc silnie skonfliktowany z byłą partnerką, w związku z bardzo wyczerpującym rozwodem z „wgryzaniem się w aortę” w tle – w tym zakresie dzielić się akurat nie chce? „Furtka” jest, o czym poniżej.

Niemniej po kolei – otóż udziały jednego z małżonków w spółce z o.o. oraz w spółce jawnej (a więc także idące za tym udziałem zyski) są objęte podziałem majątku wspólnego.

Jeżeli wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej przekształconej w spółkę jawną pochodzi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, do majątku tego należy wierzytelność z tytułu nakładu, którym pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

Jeżeli zatem jeszcze w trakcie małżeństwa nie wprowadziliście między sobą rozdzielności majątkowej, a udział nie został nabyty ze środków wchodzących w skład majątku odrębnego, niemal pewne jest, że Twój małżonek bądź Ty nabyliście udział w spółce ze środków należących do majątku wspólnego. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 31 § 1 kro do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte przez oboje lub jednego z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej. Naturalną konsekwencją jest więc, że udział ten zostanie przez sąd uwzględniony przy podziale Waszego wspólnego majątku.

Jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego „furtka” dla tego z małżonków, który nie chciałby się dzielić w zakresie udziałów w spółce z o.o. Otóż, „należące do majątku wspólnego udziały w spółce z o.o., której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych małżonków mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków, a więc także przypaść temu ze współuprawnionych, który nie jest wspólnikiem, o ile w umowie spółki nie zawarto przewidzianego zastrzeżenia ograniczającego lub wyłączającego wstąpienie do tej spółki współmałżonka wspólnika (por. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt: II CSK 349/2012)

Dla jasności należy jednak pamiętać, że małżonek wspólnika w spółce z o.o. sam nie jest wspólnikiem. Nie ma więc prawa głosu, nie ma prawa udziału w zgromadzeniu wspólników.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: monika.zawiejska@adwokat.pl

Radosław 16 maja, 2017 o 09:31

Warto właśnie takie kruczki prawnie i furtki znać na prawdę dzięki temu można wiele sobie zaoszczędzić nie tylko i nerwów. Bardzo fajny artykuł, na pewno się przyda taka wiedza i informacja o takiej „furtce” prawnej.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: