Ubezwłasnowolnienie małżonka

Monika Zawiejska        15 lipca 2016        Komentarze (0)

Zdarzają się sytuacje, w których zachowanie małżonka jest tak ewidentnie irracjonalne, nietypowe i szczególne,  że zaczynasz rozważać kwestię jego ubezwłasnowolnienia. Odradzam Ci jednak lekkomyślne szarżowanie do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie lub składanie go w złej wierze, bo takie działania mogą okazać się bolesne dla Twojego portfela w postaci grzywny w kwocie do 3 tysięcy złotych. Są jednak faktycznie przypadki, gdy zainicjowanie takiej sprawy jest konieczne. Uaktywnia się np. choroba psychiczna lub pojawiają się poważne zaburzenia spowodowane narkomanią albo alkoholizmem.

Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe

Wyróżniamy ubezwłasnowolnienie całkowite (wtedy, gdy wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, dana osoba nie jest w stanie kierować swym postępowaniem) lub częściowe (jeśli mają zastosowanie powyższe przesłanki, ale stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, niemniej osoba ta potrzebuje jednak pomocy do prowadzenia swoich spraw).

Wskazuje się, że narkomania, pijaństwo, marnotrawstwo, pieniactwo czy choroby starości mogą stanowić przyczynę ubezwłasnowolnienia całkowitego tylko wtedy, gdy są powodem tak poważnych i ciężkich zaburzeń, które mogą być zrównane w skutkach z chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinieneś złożyć do właściwego sądu okręgowego. Sprawa ta będzie rozpatrywana w składzie 3 sędziów zawodowych. Obowiązkowo zostanie też przeprowadzona rozprawa.

W trakcie postępowania małżonek, którego chcesz ubezwłasnowolnić, będzie musiał być zbadany przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa.

Pamiętaj, że o ubezwłasnowolnieniu nie orzeka się raz na zawsze. Sąd uchyli ubezwłasnowolnienie, gdy ustaną przyczyny, dla których je orzeczono. Możliwa jest także – w zależności od okoliczności konkretnej sprawy – zamiana ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: mzawiejska@mzawiejska-adwokat.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: