Wspólność majątkowa, czyli co jest nasze…

Monika Zawiejska        20 lipca 2016        Komentarze (0)

W wielu postach pojawia się pojęcie „wspólność majątkowa”. Wyjaśnię zatem, co się za tym pojęciem kryje, a zmobilizowały mnie do tego pytania moich klientów podczas porad prawnych w sprawach o rozwód i podział majątku.

W Polsce przyjmujemy jako generalną zasadę, że od chwili ślubu małżonkowie zaczynają gromadzić wspólny majątek. Oczywiście nie  każda rzecz, którą nabędzie którekolwiek z małżonków będzie zaliczała się do majątku wspólnego. Lepiej jednak wiedzieć, jak to wygląda,  aby na wypadek rozwodu wiadomo było, co będzie podlegało podziałowi, a co nie.

I tak do majątku wspólnego należeć będą w szczególności:

1)   pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków

2)   dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (czyli przykładowo czynsz otrzymywany za wynajmowanie mieszkania, które samo w sobie jest elementem majątku osobistego Twojego męża)

3)   środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

Ponadto przyjmuje się, że jeżeli małżonkowie prowadzą firmę i kupują określone przedmioty służące do prowadzenia tej firmy, to te przedmioty powinny stanowić jedną całość z prowadzoną firmą. To znaczy, że w razie ewentualnego rozwodu i podziału majątku, podziałowi będzie podlegać całe przedsiębiorstwo, a nie na przykład osobno drukarka, krzesło czy biurko będące wyposażeniem biura.

Istotną dla Ciebie informacją może być także to, że przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w przypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Będą to więc przykładowo: meble, dywany, obrazy, sprzęt elektroniczny (telewizor, sprzęt grający, radio), sprzęt AGD (lodówka, pralka, zmywarka) wyposażenie kuchni. Natomiast przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków nie są objęte wspólnością ustawową, jeżeli zostały nabyte przed powstaniem wspólności.

Pamiętaj, że ustawodawca nie wprowadza zamkniętego katalogu składników majątku wspólnego małżonków. Można zatem przyjąć, iż do majątku wspólnego wejdzie wszystko to, co nie zostało w sposób jednoznaczny z niego wyłączone.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: monika.zawiejska@adwokat.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: