Co można zabezpieczyć w sprawie o rozwód?

Monika Zawiejska        02 lipca 2019        Komentarze (0)

Byłoby naprawdę pięknie, gdyby wyroki w sprawach o rozwód były wydawane już w miesiąc po złożeniu pozwu… Niestety normą jest co innego, a sprawy często toczą się miesiącami lub latami. Tyle z praktyki. Nawet na rozwód bez orzekania o winie przyjdzie Ci często czekać co najmniej cztery miesiące.

Dlatego ktoś mądry wymyślił instytucję zwaną zabezpieczeniem. W zamyśle ma ona ekspresowo uregulować najpilniejsze sprawy na czas trwania procesu, aby latami nie tkwić w niezdrowym impasie.

Co można zabezpieczyć w toku sprawy o rozwód?

  • Alimenty i to zarówno te na dzieci, jak i te na małżonka.
  • Pieczę, czyli u którego rodzica dziecko będzie mieszkało, kto nad nim ma sprawować bieżącą opiekę w czasie trwania procesu.
  • Kontakty rodzica z dzieckiem. W tym samym trybie Sąd na czas trwania postępowania może zakazać rodzicom niepozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem.
  • Sposób korzystania z mieszkania, domu, w którym wspólnie zamieszkujecie.
  • Wydanie małżonkowi, opuszczającemu wspólne mieszkanie, potrzebnych mu przedmiotów. Najczęściej chodzi o rzeczy służące mu do osobistego użytku (np. o samochód, z którego wyłącznie on korzystał), albo do pracy zawodowej (np. o komputer).
  • Roszczenia związane z podziałem majątku wspólnego – chociaż teoretycznie przedmiotem zabezpieczenia może być to, co jest przedmiotem sprawy, a podział majątku może być rozpatrywany w rozwodzie, to w praktyce takich zabezpieczeń niemal się nie spotyka. Dlaczego? Trudno jest doprowadzić do podziału majątku w procesie rozwodowym, bo sędziowie zajmują się tym niechętnie, preferując, by strona założyła osobną sprawę, zamiast robić z rozwodu proces na pół dekady. Z tych samych względów raczej nie zetkniesz się w rozwodzie z orzeczeniem zabezpieczającym roszczenie o nierówne udziały, czy wydatki na majątek drugiego małżonka.

Teoretycznie Sąd nie powinien w sprawie rozwodowej zabezpieczać roszczeń innych niż te wymienione wyżej. Niemniej sprawy rodzinne przebijają często niejeden serial w telewizji, a życie pisze zaskakujące scenariusze, o których autorom kodeksów się nawet nie śniło. Dlatego rozsądny i życiowy skład orzekający czasami zabezpiecza w rozwodzie również inne roszczenia związane z małżonkami i ich dziećmi np. rozstrzyga pilne sprawy dotyczące dzieci, gdy ich rodzice nie doszli do porozumienia, i ewidentnie się na to nie zanosi.

Postanowienie o zabezpieczeniu w sprawach o rozwód powinno być wydane niezwłocznie, czyli tak szybko, jak jest to możliwe. Z mojej praktyki w sprawach rozwodowych wynika, że Sąd jednak rzadko podejmuje jakąkolwiek decyzję odnośnie zabezpieczenia bez uprzedniego przeprowadzenia rozprawy. W końcu trudno orzekać w tak delikatnej materii, kiedy nawet nie przesłuchało się stron.

Znaczenie postanowienia o zabezpieczeniu

Jakie znaczenie ma postanowienie o zabezpieczeniu? Kolosalne. Sądy niemal w każde uzasadnienie takiego orzeczenia wplatają formułkę, że zabezpieczenie nie przesądza o ostatecznym wyniku sprawy. W praktyce jest inaczej. Sentencja rozstrzygnięcia wydanego na czas trwania postępowania w przytłaczającej większości przypadków jest potem przepisywana do wyroku kończącego sprawę. Dlatego, jeżeli nie jesteś zadowolony z zabezpieczenia, zdecydowanie walcz o to, by skutecznie zaskarżyć je zażaleniem.

I tym optymistycznym akcentem żegnam Państwa na dziś z uwagi na kończącą się cierpliwość do brzęczących nad uchem małych krwiopijców…

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: monika.zawiejska@adwokat.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: