Gdy dziecko osiąga pełnoletność w toku rozwodu.

Monika Zawiejska        12 marca 2018        Komentarze (1)

Niedawno reprezentowałam klienta, który zainicjował rozwód po dwóch dekadach trwania małżeństwa. Dzieci Maksa już dawno opuściły mury podstawówki, a proces toczył się trzy lata. Zanim zapadł wyrok w pierwszej instancji, najstarsza córka mogła pochwalić się dowodem osobistym. Za to tuż przed rozprawą apelacyjną pełnoletność osiągnął starszy syn stron. W ten sposób jedynym małoletnim członkiem rodziny pozostał piętnastoletni Patryk. Jakie konsekwencje prawne ma osiągnięcie przez dzieci pełnoletności w trakcie trwania postępowania o rozwód?

Istotne.

Po pierwsze Sąd w wyroku rozwodowym nie będzie w ogóle rozstrzygał o kwestiach dotyczących Waszego pełnoletniego dziecka. Nie orzeka zatem ani o kontaktach, ani o władzy rodzicielskiej, ani o alimentach na pełnoletnie dziecko, tak jak by ono nie istniało. Może to dość dla Ciebie zaskakujące, biorąc od uwagę, że często w polskich realiach uzyskanie pełnoletności nie jest równoznaczne z wyfrunięciem z gniazda i zarabianiem na swoje utrzymanie. Pełnoletnie dziecko może samo pozwać drugiego rodzica przed sąd rejonowy o zasądzenie alimentów, a jego dotychczasowy opiekun prawny może pojawić się w toku postępowania co najwyżej jako świadek lub pełnomocnik.

Co jeżeli dziecko osiągnie pełnoletniość już po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, ale jeszcze przed rozpoznaniem apelacji?

Wówczas w orzeczeniu sądu drugiej instancji również nie będą rozstrzygane kwestie dotyczące Waszego pełnoletniego dziecka. Sąd apelacyjny uchyli bowiem wyrok sądu okręgowego w tym zakresie i umorzy postępowanie. Co to oznacza w praktyce? Między innymi to, że nie uzyskasz alimentów na pełnoletnie dziecko i ono samo będzie musiało wytoczyć powództwo, by takie alimenty otrzymać – analogicznie do sytuacji opisanej wcześniej.

A co w takiej sytuacji z zabezpieczeniem potrzeb rodziny na czas trwania procesu? Pamiętaj, że jeżeli dzieci mieszkają z Tobą i to Ty zaspokajasz ich potrzeby, to na czas trwania postępowania możesz ubiegać się o łożenie przez drugą stronę odpowiedniej kwoty pieniędzy tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny. Postanowienie o zabezpieczeniu w tym przedmiocie obowiązuje aż do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. To, że dziecko w trakcie procesu skończy 18 lat nie wpłynie na wysokość tego zabezpieczenia i aż do wydania wyroku przez Sąd drugiej instancji Twój współmałżonek zobowiązany będzie łożyć stosowną kwotę na ten cel. Kwota ta będzie uwzględniała również potrzeby dziecka pełnoletniego, mimo że sąd w ostatecznym rozstrzygnięciu nie orzeknie już alimentów na jego rzecz.

Jak widać czasem korzystne jest dążenie do tego, by sprawa rozwodowa skończyła się jak najszybciej, zanim dzieci skończą 18 lat, tak aby orzeczenie rozwodowe obejmowało jeszcze alimenty na niemal pełnoletnie dziecko. Alimenty na dziecko, o których orzeczono w wyroku rozwodowym, mogą przysługiwać twojej latorośli jeszcze przez wiele lat po osiągnięciu przez nią pełnoletności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: monika.zawiejska@adwokat.pl

drmitto 16 marca, 2018 o 19:13

thanks, keep Monika Zawiejska safe

Poprzedni wpis:

Następny wpis: