Rozwód z cudzoziemcem w ramach UE

Monika Zawiejska        06 czerwca 2016        Komentarze (0)

Rozwód z cudzoziemcem to tematyka wielu porad prawnych, która pojawia się w mojej kancelarii szczególnie w związku z falą emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Apogeum tej fali miało miejsce kilka lat temu. Niektórzy mniej lub bardziej szczęśliwie poukładali sobie życie osobiste na emigracji, inni wrócili wraz z małżonkiem obcokrajowcem na łono ojczyzny i jak to w życiu – bywa różnie…

Dziś miałam dzień wybitnie zdominowany wątkiem międzynarodowym: telefon od Brytyjczyka zamieszkałego w Polsce, który chce się rozwieść z Polką, ponadto spotkanie z Irlandczykiem, który walczy o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie władzy rodzicielskiej, a na końcu rodaczka, która ma problem z doręczeniem pozwu małżonkowi – obywatelowi Wielkiej Brytanii – stąd spontanicznie dzisiejszy temat na blogu.

Jeśli rozważasz rozwód z cudzoziemcem w ramach UE, najpierw pojawi się pytanie o jurysdykcję.

Powinieneś zatem wiedzieć, że jurysdykcja ta przysługuje sądom państwa członkowskiego, na którego terytorium:

1) oboje małżonkowie mają zwykły pobyt;

2) małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile jedno z nich nadal ma tam zwykły pobyt;

3) strona przeciwna ma zwykły pobyt;

4) powód ma zwykły pobyt, jeśli przebywał tam przynajmniej od roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu;

6) powód ma zwykły pobyt, jeśli przebywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu i jest obywatelem tego państwa członkowskiego lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam swój „domicile” w rozumieniu tamtejszego prawa.

Przy sprawie rozwodowej z cudzoziemcem pojawia się czasami problem z doręczeniem pozwu małżonkowi. Gdy małżonek-obcokrajowiec nie podaje swojego aktualnego adresu, nie można go ustalić, wówczas czas pomyśleć o ustanowieniu kuratora do doręczeń.

Sąd ustanowi kuratora, jeżeli uprawdopodobnisz, że miejsce pobytu Twojego małżonka nie jest znane – może to być np. informacja z wiadomości e-mail, zeznania świadków.

 Złożenie takiego wniosku o ustanowienie kuratora powinno nastąpić przed wniesieniem pozwu o rozwód – odwrotna kolejność może doprowadzić do zawieszenia postępowania,

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: monika.zawiejska@adwokat.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: