sprawa rozwodowa

O co może zapytać sąd podczas sprawy rozwodowej?

Monika Zawiejska        04 września 2017        Komentarze (0)

Czekasz na pierwszą rozprawę w sprawie o rozwód. Nie wiesz, czego się spodziewać, a wyobraźnia podsuwa Ci niepokojące scenariusze. Czy będziesz musiał zwierzać się ze szczegółów pożycia intymnego? Czy konieczne będzie opisywanie ostatnich lat wspólnego pożycia? Każdy rozwód jest inny, jednak istnieje pewien zestaw pytań, które z dużym prawdopodobieństwem padną podczas Twojego przesłuchania. Poznaj je, […]

Rozwód bez orzekania o winie – pozew o rozwód

Monika Zawiejska        07 czerwca 2016        Komentarze (1)

Jeśli wraz z małżonkiem zgodnie dojdziesz do konkluzji, że nastąpił trwały i zupełny rozkład Waszego pożycia małżeńskiego i zgodnie interesuje Was rozwód bez orzekania o winie –  w takim przypadku sprawa może mieć swój finał już na pierwszej rozprawie w sądzie. Zgodne żądanie małżonków nieorzekania o winie rozkładu pożycia wiąże sąd. W tej sytuacji sąd nie musi prowadzić rozbudowanego postępowania dowodowego, ale może ograniczyć się […]

Nagranie jako dowód w sprawie o rozwód

Monika Zawiejska        07 czerwca 2016        Komentarze (0)

Czy nagranie jako dowód w sprawie o rozwód jest dopuszczalne? Bardzo często w sprawach rodzinnych, szczególnie w sprawach o rozwód spotykam się z sytuacją, kiedy strony przedstawiają w sądzie nagrania np. domowych awantur z rękoczynami w tle lub zwierzeń małżonka o pojawieniu się osoby trzeciej w związku stron.  Żaden przepis KPC nie stanowi wprost o dopuszczalności […]

Rozwód z obcokrajowcem spoza UE

Monika Zawiejska        07 czerwca 2016        Komentarze (0)

Jeśli planujesz rozwód z obcokrajowcem spoza UE, to zasadą jest, że sprawę można wytoczyć przed sąd polski, jeżeli twój małżonek – pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Polsce. Oprócz tego w sprawach rozwód, w sprawach o podział majątku, o ustanowienie rozdzielności majątkowej sądy polskie mogą orzekać także wtedy, gdy: 1)   […]

Rozwód z cudzoziemcem w ramach UE

Monika Zawiejska        06 czerwca 2016        Komentarze (0)

Rozwód z cudzoziemcem to tematyka wielu porad prawnych, która pojawia się w mojej kancelarii szczególnie w związku z falą emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Apogeum tej fali miało miejsce kilka lat temu. Niektórzy mniej lub bardziej szczęśliwie poukładali sobie życie osobiste na emigracji, inni wrócili wraz z małżonkiem obcokrajowcem na łono ojczyzny i […]