Czy dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Monika Zawiejska        27 maja 2016        Komentarze (0)

Co jakiś czas klienci pytają mnie, czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Może, ale pod pewnymi warunkami.

Co do zasady dzieci, które nie ukończyły lat 13, nie mogą być przesłuchiwane w charakterze świadków.

Natomiast w przypadku małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków nie mogą być przesłuchiwane dzieci, które nie ukończyły lat 17.

Zakaz przesłuchiwania małoletnich dotyczy również dzieci przysposobionych. Od przesłuchania dziecka należy odróżnić jego wysłuchanie przez sąd w sprawie np. powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej,  co powinno odbywać się poza salą sądową.

Musisz mieć świadomość, że nawet jeśli formalnie twoje dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód, to przesłuchanie twojego dziecka bardzo obciąża je emocjonalnie, bardziej niż innego świadka, więc wg mnie taki dowód to ostateczność i należy najpierw rozważyć wszystkie inne opcje dowodowe.

Z mojego doświadczenia powiem tak: zdarza się, że zeznają dwudziestoparoletnie, a więc dorosłe już dzieci rozwodzących się rodziców i ta sytuacja podczas rozprawy je kompletnie przerasta. Emocjonalne, intensywne reakcje zaskakują samych świadków. Zeznają w końcu przeciwko jednemu z rodziców.  Co dopiero zatem powiedzieć o reakcjach małoletniego dziecka stron, które dopiero wchodzi w dorosłość i buduje swoje relacje międzyludzkie.

Są oczywiście sytuacje, kiedy dowód z zeznań małoletniego dziecka stron będzie jedynym, aby udowodnić jakieś istotne okoliczności dla sprawy.

Sygnalizuję Ci jedynie, żeby rozważyć taki dowód w ostateczności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 509 70 70 20e-mail: monika.zawiejska@adwokat.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: